www.idwcenter.com Close Close

برای نتیجه بهتر از برنامه فایرفاکس استفاده نمایید و در صورتیکه از دیگر مرورگرها استفاده مینمایید میبایستی قسمت اجرای اکتیو ایکس و کدهای جاوا اسکریپت ، فعال شده باشد در غیر اینصورت نمیتوانید مدارک را ببینید ، البته در فایرفاکس بصورت پیش فرض این بخش فعال میباشد 

 Copyright © 2011 IDWcenter.com , All rights reserved.